Allt om värmepumpar

lucas-favre-eMNRPvvNcxM-unsplash

Stockholm värmepump

Vill du värma ditt hus i Stockholm utan att använda olja för detta? Välj en miljövänlig och hållbar värmepump! Elektriska värmepumpar använder inte olja och utvinner värme från naturliga källor. Pumpen är ansluten till det befintliga värmesystemet. Det finns olika typer av värmepumpar. En installatör är glad att ge dig råd om detta

Vill du veta mer om priset på en värmepump? Eller vet vad effekten av värmepumpar är? Läs vidare då! På denna sida hittar du en praktisk översikt över alla typer, återbetalning och genomsnittliga priser. Spara på kostnaderna för installation genom att jämföra gratis och icke-bindande erbjudanden från installatörer från Stockholm-området!

Har värmepumpen installerat?
Hitta enkelt ett licensierat installationsprogram för installation!

Begär offerter
i offertformuläret för gratis offerter från specialister från Stockholm!

Jämför och spara
Jämför erbjudanden för att spara på kostnaderna!

Fördelar med en värmepump

Du sparar på dina energikostnader genom att installera en värmepump. Från och med 2020 har den svenska regeringen planer på att förbjuda alla oljaeldade anläggningar. En värmepump är ett miljövänligt alternativ. Avkastningen är upp till 400%! Dessutom är den också lämplig för anslutning till golvvärmen. Här är fördelarna:

Genom att installera en värmepump du öka värdet på ditt hus i Stockholm.

Du släpper inte längre ut CO2 eftersom du inte använder olja för uppvärmning.

Du sparar betydligt på energikostnader och tjäna investeringen tillbaka.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump utvinner värme från naturliga källor och omvandlar den till användbar energi. De naturliga källorna är luft, grundvatten och jord. Värmepumpar som utvinner bergvärme från marken kallas bergvärme.

Värmen från miljön lockas med ett köldmedium. Avdunstning sker sedan i det slutna systemet och kondensen frigör värme. Avdunstningen uppstår eftersom trycket på vätskan minskar och ökas.

En värmepump jämförs ibland med en luftkonditionering, eftersom det också värmer och kyler, men är något annat.

Olika typer av värmepumpar

Elektriska värmepumpar är miljövänliga värmesystem och släpper inte ut CO2. Det finns olika typer av värmepumpar utan olja, såsom en luft-vatten-och vatten-vattenpump. På denna sida kan du läsa mer om driften av värmepump typer. Du kan ansluta de flesta typer till det befintliga värmesystemet, ibland kräver det vissa justeringar av rören. Med en extra värmepump panna du också värma varmvatten för sanitetsbruk. Du kommer alltid att ha tillräckligt med varmvatten till ditt förfogande.

Luft-till-luft värmepump

En luft-till-luft värmepump är en av de billioljate alternativen, men har en nackdel. Denna elektriska pump kan inte anslutas till det befintliga värmesystemet. En luft-till-luft värmepump består av en utomhus enhet och en fläkt. Fläkten blåser värmeluften i ditt hem. Fördelen är att du kan kyla ditt hus i Stockholm. Ofta behöver du en extra värmare på vintern. En luft-till-luft värmepump modell förmodligen inte kommer att generera tillräckligt med värme för att värma ditt hem bekvämt. Dessutom behöver du också en värmepump panna för uppvärmning varmvatten.

Priset på en luft-till-luft värmepump kostar i genomsnitt mellan 40000 SEK – till 80000 SEK-.

Luft-vatten värmepump

Ingen borrning i marken krävs för installation av en luft-vatten värmepump. Denna värmepump utvinner värmen från den omgivande luften och absorberar den med hjälp av en kondensor med kylvätska. Uteluften sugs in av en utomhusenhet och fortsätter till den inre enheten. I den inre enheten används den omgivande värmen sedan för att värma upp vattnet. En elektrisk luft-vatten värmepump kan också anslutas till centralvärmesystemet och för varmvatten för VVS och köket utan olja. Denna värmepump har en återbetalningstid på ca 10 till 15 år.

Priserna på luft-vatten värmepumpar är mellan 100.000 SEK till 150.000 SEK.

Vatten-vatten värmepump

En elektrisk vatten-vatten värmepump har två brunnar, nämligen en pump väl och en retur väl. En returbrunn av en vattenpump kallas också en urladdningsbrunn. Dessa brunnar placeras på ett djup mellan 30 och 200 meter, beroende på grundvattnets djup. Grundvatten pumpas genom pumpen väl och värmen används för att värma och kyla ett värmesystem, såsom golvvärme. Det kalla vattnet returneras via returbrunn. Installation av ett vattenvatten värmepumpssystem är inte möjligt överallt i Sverige. I vissa grundvattenskyddsområden bör borrning efter en vattenpump inte borras så djupt.

Vatten-vatten värmepumpar kostar i genomsnitt mellan 150.000 SEK – till 200.000 SEK-.

Grundvattenvärmepump

Grundvattenvärmepumpar är fulla elektriska system. Värmepumpen använder den geotermiska värmen genom att värma solen och av den varma magma djupt i jorden. Ett horisontellt eller vertikalt rörnätverk placeras i marken för att absorbera den geotermiska energin.

Ett horisontellt rörnätverk täcker ungefär dubbelt så stor yta som det är beläget och ligger minst 1,5 meters djup. Installationen av ett vertikalt rörnätverk är mer komplicerat, eftersom det borras upp till 200 meters djup, men mindre markyta behövs. En grundvattenpump värmer ditt hem i Stockholm och levererar varmvatten.

En grundvatten värmepumpar kostar i genomsnitt mellan 150.000 SEK – till 250.000 SEK.

Hybrid värmepumpar Malmö

Hybridvärmepumpar är kopplade till en högeffektiv panna. När värmepumpen inte genererar tillräckligt med värme hoppar pannan in. Till exempel när du vill fylla ett bad eller under en kall vinterdag. Detta system är därför inte helt utan olja. Detta värmepumpssystem består av en utomhusenhet. Denna utomhusenhet suger i luften och omvandlar den till användbar värme. Många högeffektiva pannor är lämpliga för installation av pumpen.

Det finns inte många justeringar som krävs för installationen och därför priserna är lägre. Fäst den dessutom på en smart termostat, så att du kan hålla ett vakande öga på din energiförbrukning.

Kostnaden för en hybrid värmepump är mellan 50.000 SEK- till € 80.000 SEK.

Stockholm ventilation värmepumpar

Har du en mekanisk ventilation? Då är det möjligt att installera en ventilationsvärmepump. En ventilationsvärmepump är en liten pump som utvinner värme från ventilationsluften och använder den effektivt för uppvärmning och kylning av ett hus. Detta sparar dig på energikostnader. Hur mycket du sparar beror på hur mycket luft som uppdateras i ditt hem i Stockholm. En ventilationsvärmepump är alltid kopplad till en högeffektiv panna eller en hybridvärmepump. Ventilationsvärmepumpen är placerad på platsen för din nuvarande ventillåda.

En ventilationsvattenpump kostar ca 30.000,-. Du sparar ca 1800 per år på energikostnader när du får ca 2.000 m³. Detta är endast i kombination med en högeffektiv panna.

Lägre energiräkningar och mindre koldioxidutsläpp

Du använder mycket lite eller ingen mer olja för varmvatten och uppvärmning av ditt hem när du har en värmepump installerad. Dessutom är koldioxidutsläppen mycket lägre.

*Med en genomsnittlig energiförbrukning på 2000 m³ olja per år i ett hem med bra isolering. ** I kombination med en högeffektiv panna.

Kostnader för värmepump

Vill du köpa eller hyra en ny värmepump? Du har redan en hybrid värmepump från 50.000,-. Installationen är mycket enkel och få justeringar behövs. Eller vill du ha uppvärmning utan olja? En helelektrisk värmepump kostar mellan 40.000 och 250.000,-. Ett luft-till-luft värmepumpssystem är det billioljate. Priserna är mellan 40.000, – till 80.000,-. Men denna värmepump värmer ditt hem och inte varmvatten, du behöver en annan panna. Priset för en luft-vatten värmepump system är något högre, från 100.000,-, men värmer hela ditt hus och ger varmvatten. Installationen av andra geotermiska system, såsom en vattenpump, kostar mer.

PRISTABELL: Vad kostar en värmepump?

Typ av värmepumpGenomsnittligt pris*
Helt elektrisk
Luft-till-luft värmepump4 0000 SEK, – till 8 0000 SEK,-
Luft-vatten värmepump100 000 SEK, till 150 000 SEK, –
Vatten-vatten värmepump150 000 SEK, till 200 000 SEK,-
Grundvattenvärmepump150 000 SEK, till 250 000 SEK,-
Andra sorter
Hybrid värmepump5 0000 SEK, till 80 000 SEK, –
Ventilationsvärmepump30 000 SEK,-
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest