Vardagsrumsventilation / ventilationssystem

jason-pofahl-rGgkCUpCiVE-unsplash

Kontrollerad vardagsrumsventilation med värmeåtervinning.
Huruvida du känner dig bekväm i ditt hus beror inte minst på rumsluften. Temperatur och luftfuktighet spelar en avgörande roll här.

Vår vistelse i ett rum bara ökar fuktigheten avsevärt. Aktiviteter som matlagning, torka, duscha eller öppna en diskmaskin som precis blivit färdig bidrar också till en ökad luftfuktighet. Känner du till att i ett genomsnittligt 4-personshushåll måste upp till 15 liter vattenånga ”ventileras” varje dag? Beroende på lufttemperaturen kan luften absorbera mer eller mindre vattenånga.
Om luftfuktigheten stiger för mycket eller lufttemperaturen sjunker, kondenseras vatten på de kallaste ytorna i rummet, t.ex. på speglar, fönsterytor eller på ytor med liten luftrörelse, t.ex. bakom skåp. För att förhindra mögeltillväxt bör luftfuktigheten vara mellan 40% och max. 65%.

För att säkerställa att luften avfuktas måste du ventilera flera gånger om dagen. Förutom den fuktiga luften går mycket värmeenergi från din uppvärmning förlorad. Lösningen här är kontrollerad bostadsutrymme med värmeåtervinning. Experter säger att varje bodyshell bör utrustas med ett ventilationssystem idag. Ventilationssystem förbrukar lite el, men du sparar mycket mer värmekostnader om du använder ett system med värmeåtervinning. Det finns flera sätt att få värmeåtervinning. Vilket system som passar bäst beror på de rumsliga förhållandena. Du bör dock alltid se till att du får ett system med en värmeåtervinningseffektivitet på 85% eller högre.

Kan användas i nya eller gamla byggnader och kan konfigureras för praktiskt taget alla situationer. Kontrollerat bostadsutrymme är den ideala lösningen idag för att öka bostadskomforten, bibehålla levande ämne och uppgradera huset. I vårt innehåll har vi samlat några av fördelarna med kontrollerad bostadsventilation.

Olika enhetstyper finns tillgängliga för olika startsituationer. Systemen på marknaden har ett brett utbud av funktioner efter behov. Till exempel med temperaturreglering och värmeåtervinning. Installationstyperna, till exempel via ventilationsledningar i tak eller golv, är också mycket olika.

De flesta ventilationssystem är lämpliga för både nybyggnader och renoveringsprojekt. Ventilationssystem säkerställer ett optimalt, hälsosamt inomhusklimat. Ventilationstekniken förhindrar aktivt mögelbildning, minskar koldioxidbelastningen och sparar kostnader tack vare sin höga energieffektivitet.

Fördelar med ventilationssystem:
• spara energi
• Förmåga att koncentrera sig
• Pollen och insekter får svårare att ta sig in i ditt hus
• Mindre rökdofter och damm
• Enkel användning
• Bevaring och värdeökning
• Välbefinnande i ditt eget hus
• Med stängda fönster så blir det mindre oljud från utsidan
• Integritet

Tips
• Vissa arbeten kan göras direkt av konsumenten på begäran. Detta kan inkludera byte av filter eller rengöring av luftkanaler – detta bör göras var sjätte månad. Det finns gott om VVS firmor i Stockholm, ta kontakt direkt och se vad de har att erbjuda.
• Apparaterna bör dock servas professionellt vartannat år, d.v.s. av en kvalificerad specialist. Det är tillrådligt att ingå ett långsiktigt underhållskontrakt direkt, vid behov också med leverans av ersättningsfiltret.
• Ventilationssystem ska endast installeras av en specialist så att dimensionerna är korrekt bestämda, rören är så korta som möjligt och värmeåtervinningen fungerar. VVS firmor i Malmö kan enkelt göra detta jobbet åt dig, detta är ingenting som du borde försöka att installera själv.
• Ventilationssystem ska vara lättillgängliga för filterbyte, men om du planerar att placera dem i vardagsrum, bör du vara uppmärksam på tyst driftljud när du köper dem. Varumärkesenheter har ofta ljudavkoppling som garanterar tyst drift.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest