Ekonomiskt stöd för Solceller

Stöd till solceller

Information och råd om bidraget

Känner du att du missade båten när det gäller att investera i solceller? Anser ni att det har blivit en dyr investering genom att avskaffa de nationella subventionerna för solceller? Ingenting kan vara längre från sanningen! Det fanns tillfällen då regeringen gav betydande subventioner. Och det var nödvändigt, eftersom de första solceller var dyra av den enkla anledningen att det inte fanns så många tillverkare ännu. Samtidigt har priset för en solpanel sjunkit dramatiskt. Och inte bara det: det finns fler valmöjligheter, marknaden och kvalitet utvecklas och bättre och billigare delar kom. På solceller.nu kan du läsa aktuell information om subventioner för solceller, användbara tips och priser.

Installera solceller?

Har du tillräckligt med pengar? Då kan det vara mycket lukrativt att investera dessa pengar i ditt hem. På solceller du snart har en avkastning som är cirka 5%. På banken kan du vara nöjd med en ränta på 2% ränta. Intäkterna för solceller kan förutsägas väl och så det är också en mycket stabil investering. Räntorna avskräcks av oss.

Solceller: just nu!

Naturligtvis spelar det roll var du vill installera solceller: handlar det om att göra ditt eget hem mer hållbart eller är det en investering i ditt eget företag?

I båda fallen hjälper regeringen dig genom skatter för att få tillbaka de pengar du lägger i solceller snabbare.

Privatpersoner: eget hem

Återkrävande av moms vid köp

Det nationella stödet för en investering i solceller har avskaffats. Regeringen ger dig fortfarande möjlighet att få tillbaka hela momsbeloppet från ditt köp. Allt du behöver göra är att registrera dig hos Skatteverket som företagare. Detta är mycket enkelt via webbplatsen för Skatteverket. Missa inte den chansen att returnera 20% av köpeskillingen. Det kan ge dig hundratals euro i nytta!

Bättre kvalitet solceller säkerställer hög effektivitet

De solceller som säljs idag är av högsta kvalitet och har en bra livslängd och energiavkastning. Speciellt om du jämför det med avkastningen av solceller med samma område på mindre än fem år sedan! På grund av sin långa livslängd kan du sprida din investering i solceller under många år. Och om energipriserna börjar stiga i framtiden, är din ekonomiska fördel ännu större.

Gröna lån från kommunen

Det kan vara så att din kommun fortfarande ger ett bidrag i form av ett så kallat grönt lån. En uppdaterad översikt finns på webbplatsen: http://solceller-göteborg.nu

Kommunerna har ett begränsat antal lån som de får lämna per år eller period. Så var där i tid. Du kan också informera de nationella – statsstödda – hållbarhetsfonderna.

Observera att ett lån ger ränta! Vi rekommenderar inte att ta ett lån med ränta.

Lokala bidrag

Det kan vara så att din kommun har beslutat att stimulera lokala satsningar som gruppköp. Eller vem vet, det finns en annan typ av bidrag du kan ansöka om lokalt. Så fråga alltid om detta på din kommun. Kontrollera alltid webbplatsen för den kommun du bor i.

Företag: Eget företag

Extra skatteförmån

Om du som företag gör en investering i solceller kan du använda följande fyra former av skatteavdrag:

Till att börja med finns det investeringsbidrag och godtyckliga avskrivningar av miljöinvesteringar . Detta är bidrag till miljövänliga företagsresurser för företagare.

Med Miljöavdrag kan du dra av upp till 35 procent av investeringsbeloppet från skattevinsten. Andelen avdrag beror på tillgångens miljöpåverkan och gångbarhet.

Med IPLE kan du skriva av din investering när som helst. För investeringar från och med 2010 är den godtyckliga avskrivningen begränsad till 70 %. Genom att skriva av snabbare, du minska skattevinster och betala mindre skatt under det året.

Dessutom har vi energibidrag för alla som har investerat i nya tillgångar som finansministeriet och ekonomi- och klimatministeriet har erkänt som energiinvesteringar. Observera att du inte kan använda både bidrag och avdrag samtidigt för samma tillgångar. Så du måste ta reda på vilket arrangemang som kommer att gynnas mest i ditt fall.

Se också om det småskaliga avdraget gäller dig under 2019. Om du investerar mellan 100000kr till 1400000kr i tillgångar för ditt företag för ett belopp av14000kr till 15000kr, har du rätt till det. Utöver detta tar skattemyndigheten ut med ett fast avdragsbelopp på 10000kr.

System för förnybar energi

Våren 2019 gav regeringen 1 miljard SEK tillgängliga för nya energiproduktionsprojekt från förnybara energikällor som vind, sol, biomassa, geotermisk energi och vatten. Ytterligare 1 miljard SEK beräknas läggas till under hösten. Med detta så kallade PSD-system stimulerar regeringen kostnadseffektiv energiproduktion och bidrar därmed till att målen i energiavtalet från 2014 uppnås.

Systemet fungerar som en auktion och uppmuntrar sökande att lämna in projekt för lägsta möjliga bidrag, med alla projekt och teknik som konkurrerar med varandra. Detta leder till innovation och kostnadsminskningar. positivt för klimatet och för medborgarnas och företagens energiräkningar.

Nytt bidrag träder i kraft först 2022?

Små organisationer som genererar energi med solcellspaneler kan använda det nuvarande stödet 2020. Det föreslagna återvändandebidraget, som skulle träda i kraft den 15 februari 2020, är för nära förra gången. Eftersom de berörda parterna ifrågasatte om systemet för återvändandesbidrag var genomförbart är det nu inte aktuellt. BERVK-bidraget presenterades i utkastet till klimatavtal. Syftet med detta avtal är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2030. Det nya systemet ska inledas den 1 februari 2021, men först bör GLER komma med ett konkret förslag. Enligt detta system skulle panelägare ta igen investeringen inom cirka 8 år.

Subventionen solceller 2022

Regeringen kommer att meddela 2021 hur det nya stödet för solceller från 2022 kommer att se ut. För närvarande vet vi redan ett antal saker:

Energileverantören betalar dig det lägsta energipriset för alla kWh du genererar, det vill säga 0,08 procent. Detta kommer förmodligen att lösas via ditt årskonto.

De återstående 1,6 SEK investeras av regeringen i form av ett bidrag. Du kan begära dessa om alla kWh du har genererat, inklusive kWh som du inte har använt själv.

Dessa pengar kommer att återbetalas tillbaka till ditt konto efter att din ansökan har godkänts.

Vad betyder det här för dig?

För dig betyder det tre saker. I två av dessa tre situationer gynnar det nya subventionssystemet.

Det blir mer attraktivt att köpa en stor installation solceller och helt fylla ditt tak.

För människor som genererar mer än de konsumerar, kommer detta att leda till en förbättrad ekonomisk situation.

människor som genererar mindre energi än de behöver kommer nu att behöva göra extra arbete eftersom de måste lämna in bidragsansökan. Tidigare löstes detta automatiskt av energileverantören.

Investera i solceller tillsammans

Du behöver inte bara investera i ett system med solceller. Du kan också föredra att investera tillsammans med grannarna. Speciellt om du har ett vanligt hus.

Du kommer då att dra nytta av en större yta, vilket gör att energiproduktionen kan genereras bättre. Dessutom, när det gäller toppar och dalar i produktion och energiförbrukning, kan du falla tillbaka på (större) kapacitet än grannarna.

Dessa fördelar med att skala upp är ännu mer attraktiva om du lyckas investera för ett helt bostadshus. Men även när det gäller två garage som ligger bredvid varandra, investera tillsammans i solceller kan vara värt mödan. Hur är det med en situation där det finns två garage som ligger bredvid varandra? Speciellt om ett av garagen är i en bättre vinkel jämfört med solen, kan samarbete vara attraktivt.

Säkerhet mot stöld

Solceller är lätta att ta isär av inbrottstjuvar utan att lämna inbrottsskador. Och de flesta försäkringsbolag är på villkor att det måste finnas inbrottsskador. Hur stor risk är du i riskzonen för stölden? Inbrottstjuvar kommer främst att fokusera på solceller på tak som inte syns tydligt. Det finns minst chans för dem att bli sedda. Med ett bra larmsystem kan du minska denna risk. Läs mer om: larmsystem info.

Mer information:

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS BIDRAG SOLCELLER
IDROTTSFÖRENING GRANT
LOKALA BIDRAG
KOSTNAD SOLCELLER
STORA FÖRETAG SUBVENTION
Vi hjälper dig att jämföra alternativ och priser

Ovanstående visar att det kan vara värt att köpa i solceller. Ekonomiskt är regeringen hjälpa dig med extra skatteförmån och attraktiva lån.

Men hur hittar du ett företag som kan ge dig en högkvalitativ och attraktivt prissatt installation?

Vi kan hjälpa dig att begära erbjudanden. Fyll i formuläret på nästa sida Så är du alltid säker på bästa möjliga pris. Snabba och kostnadsfria offerter i brevlådan. Det sparar mycket arbete och energi!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest