stambyte

stambyte

Testning av rören i din bostad!

Ett rörledningstest utförs genom att införa en vattentät tätningskula i avloppsledningarna under observation genom kameraundersökning för att isolera och identifiera den exakta platsen en eller ett flertal läckor i dräneringsröret. Detta test kan ofta utföras omedelbart efter läcktestet, förutsatt att vårt arbetsschema i räddningstjänsten tillåter det. Det kan också äga rum på en annan dag. Så snart en första läcka finns, dokumenteras dess position. Därefter kontrolleras resten av systemet för ytterligare läckor. Teknikerna från vårt rörrengöringsföretag testar systematiskt alla avlopp och alla enheter för att lokalisera och dokumentera alla läckor. Om alla läckor är isolerade eller systemet inte längre kan isoleras (t.ex. på grund av frånvaro av en ventil eller på grund av den befintliga systemkonfigurationen) kommer teknikern – om så önskas och är tillgänglig – att gå vidare till nästa system och testa det. Så snart alla tester har slutförts, skapar våra tekniker en planritning av byggnaden och dokumenterar placeringen av vattenledningarna och placeringen av läckorna som finns i denna representation. Denna information skickas sedan automatiskt till serviceavdelningen för Stockholms Stambyten. Serviceavdelningen för Malmös Stambyten använder den tillgängliga informationen och ritningarna för att utarbeta ett kostnadsförslag för avloppsrengöring, rörunderhåll, rengöring av röret eller borttagning av stopp i rören och ger vanligtvis detta till kunden dagen efter läckagetestets inträffande. Varför ska man utföra ett läckagetest? Avloppsrör från hus utsätts ständigt för stora belastningar, vilket kan leda till läckage i och mellan rören över tid. För att ta reda på deras exakta platser utförs ett datorstyrt läckagetest. I synnerhet granskas det område som är gränssnittet mellan husets avloppssystem och det allmänna avloppsnätet. Typiska orsaker till läckor Läckaget kan grunda sig på några olika saker. En möjlighet är till exempel effekterna av byggnadsarbeten som kan förstöra gamla och / eller förfallna linjer. Det är uppenbart att tecken på åldrande ensamt kan vara ansvariga för förekomsten av läckor. Särskilt när det gäller gamla byggnader har rören funnits i otaliga år. Läckorna utvecklas särskilt vid anslutningarna mellan två linjer. Ett annat skäl kan vara ett träd vars rötter sprider sig i omedelbar närhet av avloppsröret. Kraften som dessa rötter kan attackera rören bör inte underskattas. Hur ett läckagetest kan bidra till miljöskyddet Förutom att förhindra dyra reparationer av avloppsrör i privata hushåll har läckagetest också en positiv inverkan på miljön och vattencykeln. De kan bland annat förhindra förorening av grundvatten, vilket kan orsaka stora hälsoskador. När allt kommer omkring kommer grundvattnet som förorenas av gifter att användas som dricksvatten för befolkningen. Ett läckagetest kan därför förhindra att sjukdomar utlöses av smutsigt vatten. Ett annat problem med läckage i avloppsrör uppstår när avlopp går in i avloppssystemet. I det här fallet kommer för mycket vatten till avloppsreningsverk som är överväldigade och onödigt tappar effektiviteten. Dessa svårigheter kan förhindras med ett grundligt läckagetest.

Läs mer »