Specialistföretag är de på den torra sidan!

adrien-olichon-wBMof4BVMWA-unsplash

TAKLÄGGARE STOCKHOLM

Förhindra fuktskador permanent genom tätskikt!

Med vårt specialistföretag är de på den torra sidan!

Vatten eller fukt skadar byggnaden och byggnadssubstansen permanent. En professionell tätning är därför en förutsättning för en solid byggnad. Detta beror på att fukt ofta orsakar skadliga mögelangrepp. Dessutom kan hela byggnadsmaterialet skadas.

Läckor kan uppstå överallt där komponenter möts, såsom leder – särskilt väder och brist på omsorg kan skada taktätningen eller tätningen på lång sikt. Därför är en permanent inspektion av alla relevanta platser i en byggnad nödvändig för att undvika skador och försämringar på lång sikt.

Lita på en professionell taktätning från vårt stockholmsgille och mästerföretag med erfarenhet sedan 1995.

Filmtätning

Speciellt när det gäller filmtaktätning är det viktigt att förlita sig på kvalitetsprodukter som har visat sig på marknaden!

Vi rekommenderar alltid att våra kunder förlitar sig på kvalificerad drift, särskilt för ett så viktigt arbete som tätningar. Tätningsarbete av något slag är föremål för jobbprofilen för takläggaren.

I filmtätning finns det olika produktleverantörer, såsom Tät-OPS, BLN och många fler. Tillverkarna erbjuder även produkter i olika kvaliteter – beroende på kraven måste man se till att den exakta kvaliteten och lämplig tillämpningen är exakt. Detta är det enda sättet att garantera ett noggrant genomförande.

Tätning och tätning av grund

Byggnadens huvuduppgift är att skydda byggnaden från fuktinträngning.

I utförandet av fundamentbeseglingarbete är en yrkesmässig design mycket viktig, därför att i så kallad ”billiga versioner” stå tätningen ofta inte upp kan betydlig skada uppstå. Såsom genom sprickor eller sprickor i tätningen (kapilläreffekt).

Grundseglingsarbetet kan inte jämföras med tätningsarbetet i takområdet, eftersom för- och efterarbetet är mycket mer komplext. Vi rekommenderar att du informerar dig innan du gör ett erbjudande hos din takläggare Malmö.

En annan viktig punkt är det material som ska användas – en takläggare som vi är certifierat inom tätning och det finns produktansvar från materialtillverkarens sida.

Amber-System

En mängd olika produkttillverkare finns tillgängliga för vätsketätning. Endast med rätt produkt kan en professionell tätning garanteras. Till exempel taktätning, våta områden, inträngningar och vägganslutningar, terrass eller balkongtätningar.

Beroende på kraven bestämmer vår specialistpersonal vilken produkt som ska användas för vilket ändamål. Det är absolut nödvändigt att det specialiserade driftföretaget (takföretaget) uppfyller produktionstillverkarens specifikationer.

Du bör alltid vara försiktig oavsett om produkttillverkaren kräver vissa villkor för bearbetning. Företagen utbildas och tilldelas av produkttillverkaren för korrekt bearbetning.

Vårt företag är certifierat av Amber-System som ett auktoriserat specialistföretag.

Platta tak

Platta tak är trendiga – ytterligare en anledning att tänka på professionell och noggrann tätning. Vi gör detta för dig också och vi har rätt!

Förlita dig på en takrenovering från takexperten

När det gäller platt tak och garagetaksrenovering så finns många renoveringsalternativ.

Från binärtätning till filmtätning och vätsketätning. Speciellt när det gäller bearbetning penetrationer och anslutningar, ett noggrant och professionellt sätt att arbeta är viktigt. Materialet måste appliceras på en hel yta och i enlighet med produkttillverkarens riktlinjer för att kunna garantera ansvar.

För platta tak och/eller garagetak är regelbundna kontroller och takkontroller nödvändiga. Vårt tips: Låt oss kontrollera ditt platta tak eller garagetak med jämna mellanrum. Vi identifierar snabbt skador och sårbarheter och ger dig råd professionellt och tillförlitligt. För detta ändamål erbjuder vi dig vår professionella takkontroll och takunderhåll. an.

Det kan dock vara mer ekonomiskt att genomföra en omfattande takrenovering för äldre och/eller mycket svårt skadade tak från en viss grad.

Vi rekommenderar att du får omfattande information i förväg från en takläggare eller ansvarigt innan du tar upp ett erbjudande om en platt takrenovering och/eller garagetaksrenovering samt tilldelning av kontraktet. Dessutom bör du informera dig själv i förväg om det valda företaget är kvalificerat och om det är en instinkt.

Se till att det material som används är certifierat och att materialtillverkaren har produktansvar.

Vad är en provöppning och vad är det bra för?

Skador kan lokaliseras med provöppning!

Först och främst behöver vi en testöppning för att kontrollera och begränsa vattenskador på större takytor.

Dessutom behöver vi provöppningar för att bestämma strukturen – som tak, terrasser och balkonger med värmeisolering och uppvärmda rum nedanför.

Som regel öppnar vi tätningen ca 15 cm för att se strukturen och bestämma isoleringstjockleken. Därefter är öppningen naturligtvis stängd professionellt igen, så att ingenting kan hända förrän områdena rehabiliteras.

Först efter en professionell testöppning och observation kan ett seriöst, meningsfullt och realistiskt erbjudande om ett nytt tak, terrass eller balkong skapas.

Många kunder frågar oss: är detta verkligen nödvändigt?

Svaret högre: Ja! Det är just därför många tak, terrasser och balkonger är alltid dubbelt så dyra i slutändan – ofta på grund av brist på professionellt utförande på grund av bristande förkunskaper om överbyggnader, etc.

Prata med en takläggare hos oss före och få detaljerade råd om allt arbete som måste göras.

Reglerna ändras – dokumentation är inte längre tillgänglig!

Reglerna ändras, som i fallet med isolering, till exempel. För tjugo år sedan var isoleringen bara 7 cm och idag kan isoleringsstrukturerna vara upp till 25 cm. Detta innebär logiskt att alla anslutningar och överbyggnader i regel inte längre är korrekta.

Enligt föreskrifterna måste 16 cm från det vattenbärande skiktet skapa anslutningarna. Med en isolering på 7 cm och nu 25 cm skapas en skillnad på 13 cm. Det kan vara så att vindar och överbyggnader ökas med motsvarande åtgärd.

Vad säger det oss?

Om du som kund inte vet exakt vad han finns för en konstruktion på takterrassen, terrassen eller balkongen – förstås! En testöppning är absolut nödvändig för att avgöra exakt vilka konstruktioner och avlopp som är nödvändiga.

Observera att dessa kanske inte är obetydliga kostnader, som annars kan uppstå i slutet som ett så kallat ”tillägg”!

Baserat på årtionden av erfarenhet är vår åsikt att utbilda kunden holistiskt och om allt på ett seriöst och komplett sätt, istället för att därefter fastställa efterföljande kostnader. Vi ger dig gärna i detalj och personligen. Kontakta därför en takläggare.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest