takläggare

takläggare

Specialistföretag är de på den torra sidan!

TAKLÄGGARE STOCKHOLM Förhindra fuktskador permanent genom tätskikt! Med vårt specialistföretag är de på den torra sidan! Vatten eller fukt skadar byggnaden och byggnadssubstansen permanent. En professionell tätning är därför en förutsättning för en solid byggnad. Detta beror på att fukt ofta orsakar skadliga mögelangrepp. Dessutom kan hela byggnadsmaterialet skadas. Läckor kan uppstå överallt där komponenter möts, såsom leder – särskilt väder och brist på omsorg kan skada taktätningen eller tätningen på lång sikt. Därför är en permanent inspektion av alla relevanta platser i en byggnad nödvändig för att undvika skador och försämringar på lång sikt. Lita på en professionell taktätning från vårt stockholmsgille och mästerföretag med erfarenhet sedan 1995. Filmtätning Speciellt när det gäller filmtaktätning är det viktigt att förlita sig på kvalitetsprodukter som har visat sig på marknaden! Vi rekommenderar alltid att våra kunder förlitar sig på kvalificerad drift, särskilt för ett så viktigt arbete som tätningar. Tätningsarbete av något slag är föremål för jobbprofilen för takläggaren. I filmtätning finns det olika produktleverantörer, såsom Tät-OPS, BLN och många fler. Tillverkarna erbjuder även produkter i olika kvaliteter – beroende på kraven måste man se till att den exakta kvaliteten och lämplig tillämpningen är exakt. Detta är det enda sättet att garantera ett noggrant genomförande. Tätning och tätning av grund Byggnadens huvuduppgift är att skydda byggnaden från fuktinträngning. I utförandet av fundamentbeseglingarbete är en yrkesmässig design mycket viktig, därför att i så kallad ”billiga versioner” stå tätningen ofta inte upp kan betydlig skada uppstå. Såsom genom sprickor eller sprickor i tätningen (kapilläreffekt). Grundseglingsarbetet kan inte jämföras med tätningsarbetet i takområdet, eftersom för- och efterarbetet är mycket mer komplext. Vi rekommenderar att du informerar dig innan du gör ett erbjudande hos din takläggare Malmö. En annan viktig punkt är det material som ska användas – en takläggare som vi är certifierat inom tätning och det finns produktansvar från materialtillverkarens sida. Amber-System En mängd olika produkttillverkare finns tillgängliga för vätsketätning. Endast med rätt produkt kan en professionell tätning garanteras. Till exempel taktätning, våta områden, inträngningar och vägganslutningar, terrass eller balkongtätningar. Beroende på kraven bestämmer vår specialistpersonal vilken produkt som ska användas för vilket ändamål. Det är absolut nödvändigt att det specialiserade driftföretaget (takföretaget) uppfyller produktionstillverkarens specifikationer. Du bör alltid vara försiktig oavsett om produkttillverkaren kräver vissa villkor för bearbetning. Företagen utbildas och tilldelas av produkttillverkaren för korrekt bearbetning. Vårt företag är certifierat av Amber-System som ett auktoriserat specialistföretag. Platta tak Platta tak är trendiga – ytterligare en anledning att tänka på professionell och noggrann tätning. Vi gör detta för dig också och vi har rätt! Förlita dig på en takrenovering från takexperten När det gäller platt tak och garagetaksrenovering så finns många renoveringsalternativ. Från binärtätning till filmtätning och vätsketätning. Speciellt när det gäller bearbetning penetrationer och anslutningar, ett noggrant och professionellt sätt att arbeta är viktigt. Materialet måste appliceras på en hel yta och i enlighet med produkttillverkarens riktlinjer för att kunna garantera ansvar. För platta tak och/eller garagetak är regelbundna kontroller och takkontroller nödvändiga. Vårt tips: Låt oss kontrollera ditt platta tak

Läs mer »